på bnr. 5, Kjersem, Tresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune

Matrikkel
1950: gnr. 18, Kjersem, bnr. 5, Kjersem. Skyld: 2 mark 36 øre

Også kalt Pegarden