i Flatøygarden, Nørdre Solbjør, Aurdal

Sivil tilhørighet
Fra 1894: Etnedal kommune

Bruk under gnr. 115