i Tromsøysund kirke

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Tromsø kommune

Senere kalt Elverhøy kirke
Flyttet i 1975