på bnr. 1, Skor, Vatne

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 85, Skor, bnr. 1, Skor. Skyld: 2 mark 80 øre
Fra 2020: gnr. 385, bnr. 1

Kalt Einargarden etter bruker 1792–1811