på bnr. 8, Løvika, Tresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune

Gnr. 23

Kalt Kristengarden etter bruker fra 1817