på bnr. (00), Øvstedalen, Tresfjord

Matrikkel
Tidligere bruk (under gnr. 15)