på Øvstedalen, Tresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune

Matrikkel
1950: gnr. 15, Øvstedal

Skrivemåter
Øvstedalen (vedtatt av klagenemnda 17.6.1996)
Øvstedal (avslått av klagenemnda 17.6.1996)