på bnr. 1, Lindset, Tresfjord

Kalt Olagarden

Gnr. 17

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune