på Paulinelund, Elgeseter, Trondheim

Matrikkel
Parsell, utskilt 1826 som Søndre Elgeseter

Eiendommen fikk navn etter Pauline Henriette Sotåen (s.d.)
Hovedbygningen fikk senere adresse Elgeseter gate 16, revet 1959