i Klokkargarden, Ytre Eidhammar, Tresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune

Gnr. 22, bnr. 1