på bnr. 10, Kjersem, Tresfjord

Kalt Nilsgarden

Gnr. 18

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune