på Kalvskinnet sykehus, Trondheim

Også kalt Trondheim borgerlige sykehus og Trondheim kommunale sykehus