på Venås, Tingvoll

Matrikkel
1950: gnr. 72, Venås