Gnr. 16, bnr. 2

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune