i Bekkjen, Tingvoll, Tingvoll

Matrikkel
1950: gnr. 51, Tingvoll, bnr. 12, Bekkjen. Skyld: 8 øre