på bnr. 1, Sørsylte, Tresfjord

Gnr. 20

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune