på bnr. 4, Rypdal, Tresfjord

Kalt Åmundgarden og Reina

Gnr. 14

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune