på Skorgeneshaugen, Skorgenes, Tresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass under bnr. 1, utskilt 1901 som bnr. 6, Nygård