i Skjelvågen, Tingvoll

Sivil tilhørighet
1866–1963: Straumsnes kommune

Matrikkel
Fra 1.1.1964: gnr. 137