på Mundheim, Varaldsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Kvam kommune (s.d.)

Matrikkel
1950: gnr. 7, Mundheim
Fra 1965: gnr. 144