på bnr. 1, Skorgenes, Tresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune

Matrikkel
1950: gnr. 33, Skorgenes, bnr. 2, Skorgenes. Skyld: 2 mark 62 øre

Etter hvert kalt Lassegarden