i Bakke kirke, Trondheim

Sivil tilhørighet
Før 1846: Strinda kommune (s.d.)

Geistlig tilhørighet
Før 1846: Strinda prestegjeld, Bakke sogn
Fra reskript av 2.6.1846: Bakklandet prestegjeld