på Merdø, Tromøy

Øy

Gnr. 9

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1992: Arendal kommune