på bnr. 11, Løvika, Tresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune

Matrikkel
1950: gnr. 23, Løvik, bnr. 11, Løvik

Kalt Gamle-Andersgarden fra midten av 1800-tallet