på Bretningan, Rypdal, Tresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune

Matrikkel
1950: gnr. 14, Rypdal, bnr. 8, Rypdal. Skyld: 4 mark 12 øre

Kalt Pegarden etter bruker på 1800-tallet