på Nedre Haug, Aurdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1894: Etnedal kommune

Matrikkel
Gnr. 132

Skrivemåter
Nedre Haug (godkjent av kartverket 1974, anbefalt form)
Haug, nedre (godkjent av kartverket 1974)