på Maslangrud, Aurdal

Gnr. 128

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1894: Etnedal kommune

Geistlig tilhørighet
Fra 1805: Sør-Aurdal prestegjeld

Skrivemåter
Maslangrud (godkjent av kartverket 1974, anbefalt form)
Madslangrud (godkjent av kartverket 1925)