på Tresfjord kyrkjegard

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune