ved Syltenaustan, Kyrkjesylte, Tresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune

Matrikkel
Umatrikulerte plasser under senere gnr. 13