på Kvennflata (1), Kjersem, Tresfjord

Umatrikulert plass under lnr. 61 A

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune