på bnr. 2, Øvstedalen, Tresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune

Gnr. 15

Kalt Ivagarden