på bnr. 11, Sørsylte, Tresfjord

Kalt Nilsgarden etter brukere på 1800-tallet

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune

Matrikkel
1950: gnr. 20, Sørsylte, bnr. 11, Sørsylte