på Toven, Tingvoll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1877: Nesset kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 35, Toven
Fra 2020: gnr. 235