på Gyl, Tingvoll

Matrikkel
1840: mnr. 57, Gjuul (Gylom). Skyld: 15 daler 2 ort 11 skilling. https://www.digitalarkivet.no/ma10061006093691
Senere gnr. 31