på Midtre Fjell, Aurdal

Sivil tilhørighet
Fra 1894: Etnedal kommune

Geistlig tilhørighet
Fra 29.11.1805: Sør-Aurdal prestegjeld (s.d.)

Matrikkel
Mnr. 70
Gnr. 138