på Lunde, Aurdal

Gnr. 126

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1894: Etnedal kommune