på bnr. 1, Skorga, Tresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune

Matrikkel
Mnr. 32, lnr. 91
1890: gnr. 28, Skorgen, bnr. 1, Skorgen