i Villagjerdet, Villa, Tresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass under gnr. 4