på bnr. 9, Øvstedalen, Tresfjord

Kalt Nilsgarden fra ca. 1787

Gnr. 15

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune