på Leikebakke, Aurdal

1664: Lierbache

Fra 29.11.1805 i Sør-Aurdal

Gnr. 45