i Viken, Tresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune

Matrikkel
Gnr. 34

Skrivemåter
Viken (godkjent av kartverket 1.7.1991, anbefalt form)
Skorgevika (uvurdert 18.9.2015)
Vika (uvurdert 18.9.2015)