på Kvalvåg, Tingvoll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Gjemnes kommune

Matrikkel
Fra 1965: gnr. 63