på bnr. 1, Øvre Helset, Tresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune

Matrikkel
1950: gnr. 2, Helset øvre, bnr. 1, Helset øvre. Skyld: 4 mark 55 øre

Kalt Ørjagarden