på bnr. 4, Sørsylte, Tresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune

Gnr. 20

Kalt Martinesgarden