i Tresfjord

Sivil tilhørighet
Før 1899: Vestnes kommune
Fra 1899: Sylte kommune, navn endret til Tresfjord ved resolusjon 28.4.1922
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune

Geistlig tilhørighet
Veøy prestegjeld, Sylte sogn (også kalt Tresfjord)
Fra resolusjon 31.3.1847: Vestnes prestegjeld, Sylte sogn (formelt endret til Tresfjord ved resolusjon 28.4.1922)

Bygda også kalt Tresfjorden, postnr. 6391