på Hoem, Tingvoll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Gjemnes kommune

Matrikkel
Fra 1964: gnr. 66