på Sørsylte, Tresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune

Matrikkel
1950: gnr. 20, Sørsylte

Også kalt bare Sylte