på Meisalen, Tingvoll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1877: Nesset kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Fra 1890: gnr. 44
Fra 2020: gnr. 244

Godkjente skrivemåter (2012)
Meisalen (godkjent av Kartverket 1979, anbefalt form)
Meisal (godkjent av Kartverket 1970)