i Skorga, Tresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune

Matrikkel
Mnr. 32
1890: gnr. 28, Skorgen

Skrivemåter
Skorga (godkjent av kartverket 1969, anbefalt form)
Skorgå (godkjent av kartverket 1984)