på Bakken, Gyl, Tingvoll

Matrikkel
1950: gnr. 31, Gyl, bnr. 1, Bakken. Skyld: 12 mark 4 øre