i Bendikgarden, Løvika, Tresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune

Gnr. 23, bnr. 5