på Gjestgjevarplassen, Eidsøra, Tingvoll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 51, Eidsøren, bnr. 1, Eidsøren. Skyld: 66 øre
Fra 2020: gnr. 251, bnr. 1