på Fjorbu, Sørsylte, Tresfjord

Kalt Kjersembua

Gnr. 20, bnr. 31

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune