på bnr. (0), Øvstedalen, Tresfjord

Matrikkel
Tidligere bruk (under gnr. 15)
Ca. 1733 ble jorden overført til bruket Teigen