på bnr. 2, Skorgenes, Tresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune

Matrikkel
Gnr. 33, bnr. 2