på Hovde, Aurdal

Gnr. 131

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1894: Etnedal kommune