på Langedrag, Aurdal

Sivil tilhørighet
1838: Sør-Aurdal kommune

Geistlig tilhørighet
Fra 29.11.1805: Sør-Aurdal prestegjeld

Matrikkel
1950: gnr. 51, Langedrag