på Søre Fjell, Sør-Aurdal

Sivil tilhørighet
Fra 1894: Etnedal kommune

Geistlig tilhørighet
Før 1805: Aurdal prestegjeld (se der)

Matrikkel
1950: gnr. 139, Fjeld søndre

Skrivemåter
Søre Fjell (godkjent av kartverket 1974, anbefalt form)
Fjell, s (godkjent av kartverket 1974)