på Bruavollan, Tresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune

Matrikkel
1890: gnr. 6, Bruavollan. «Alm. skr. Brovolden, Brovold.» Skyld: 54 øre