på bnr. 2, Rypdal, Tresfjord

Kalt Jakobgarden

Gnr. 14

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune