på Espeset, Sør-Aurdal

Gnr. 116

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1894: Etnedal kommune