på Sørstraumen, Tranøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.9.1886: Sørreisa kommune

Matrikkel
1950: gnr. 26, Sørstrøm