på Bruflat kyrkjegard, Sør-Aurdal

Sivil tilhørighet
Fra 1894: Etnedal kommune