på Nyvoll, Nerem, Tresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune

Matrikkel
Gnr. 19, bnr. 10

Også kalt «i Kjeran»