i Skjevlingen, Tingvoll

Sivil tilhørighet
1724 og 1838: Gjemnes tinglag
1890: Frei kommune
Fra 1.1.1964: Tingvoll kommune (gnr. 145)

Geistlig tilhørighet
1554: Frei sogn (i Tingvoll prestegjeld)
Ved resolusjon av 20.8.1827 ble Frei sogn overført til Kristiansund prestegjeld

Matrikkel
1724: mnr. 114, Schiefling
1840: mnr. 88, Skjevling. Skyld: 2 daler 3 ort 18 skilling
1890: gnr. 29, Skjevlingen
1950: gnr. 29, Skjevlingen

På Aspøya